รูปแบบของการจัดงาน อีเว้นท์มีกี่วิธี

เวลาที่เราเห็นการจัดงานต่างๆ ที่เราก็อาจไม่แน่ใจว่ามันคืองานรูปไหนกันแน่ แต่ที่สัมผัสได้ก็คือหลายงานมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไปแต่ภาพรวมก็คืองานแต่ละงานที่ถูกจัดขึ้นมาต้องการให้มีคนรับรู้เป็นจำนวนมาก ซึ่งงานต่างๆ ที่ว่ามานี้เรามักจะเรียกแบบรวบยอดกันว่างานอีเว้นท์ แต่พอบอกว่าเป็นงานอีเว้นท์หลายคนก็มักจะนึกถึงแต่งานที่ต้องมีดารานักร้องมาเปิดตัวสินค้าหรือบริการทว่าจริงๆ แล้วรูปแบบของงานอีเว้นท์ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายให้ได้ใช้งานกัน รูปแบบของการจัดงานอีเว้นท์ 1. งานสัมมนา – ถือว่าเป็นงานอีเว้นท์รูปแบบหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่างานประเภทนี้เป็นงานที่นอกจากจะให้สาระความรู้ ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมภายในงานแล้วยังสามารถเลือกเทคนิคในการจัดงานได้หลายรูปแบบด้วย เหตุเพราะมันไม่ได้มีข้อบังคับอะไรมาบีบรัดแบบตายตัวว่าจะต้องออกมาในแนวทางไหน จึงเป็นรูปแบบการจัดอีเว้นท์ที่ค่อนข้างมีอิสระ แต่ข้อมูลที่จะให้นั้นก็อาจไมได้หนักเกินไปเหมือนเวลาไปศึกษาจริงๆ 2. งานแสดงสินค้า – เป็นรูปแบบของงานอีเว้นท์ที่ทุกคนน่าจะคุ้นชินมากที่สุด เหตุผลก็เพราะการจัดการอีเว้นท์รูปแบบนี้ก็คือการนำเสนอสินค้าหรือบริการขององค์กรดังกล่าวเพื่อให้เกิดความน่าสนนใจมากขึ้นนั่นเอง เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดประเภทหนึ่งที่ยุคนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมาก มักมีการจ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ความน่าเชื่อถือในงานดังกล่าว ส่วนมากจะเน้นเป็นการเปิดตัวสินค้า บริการ ใหม่ๆ หรือบางครั้งอาจเป็นการนำเอาสินค้าหรือบริการเดิมมาปรับปรุงให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้น 3. งานประชุม – การจัดงานอีเว้นท์รูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการประชุมและพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาระความรู้เป็นหลักมากกว่างานสัมมนา มักจะมีวิทยากรผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้นำเสนอความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานอีเว้นท์ทุกคนได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กัน 4. งานอีเว้นท์ประเภทอื่นๆ – นอกจากรูปแบบของการจัดงานอีเว้นท์ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีการจัดงานอีเว้นท์รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้มีแบบแผนตายตัวว่าจะต้องออกมาเป็นแนวทางในลักษณะอย่างไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะทำให้งานอีเว้นท์นั้นดำเนินต่อไปในแบบไหน เป็นได้ทั้งงานขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อาทิ การจัดนิทรรศการ, การแจกลายเซ็นของผู้มีชื่อเสียง, งานเปิดร้าน, งานเลี้ยงภายในองค์กร, งานการกุศล, เดินแฟชั่นโชว์ เป็นต้น งานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ถูกเรียกว่างานอีเว้นท์ทั้งสิ้น

Read More

ระบบของการจัดงานอีเว้นท์โดยทั่วไปมีอะไรบ้าง

Stage-event

การทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหน หรืออาชีพใดก็ตามแต่ การทำงานอย่างเป็นระบบนับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะวางรากฐานหรือระบบที่ดีจะช่วยให้งานทุกๆ งานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด นอจากนี้ยังช่วยให้งานที่ออกมากลายเป็นงานที่ได้รับคำชื่นชมจากคนที่มีส่วนร่วมอีกต่างหาก การจัดงานอีเว้นท์ที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆ นี้ก็เป็นงานอีกประเภทหนึ่งต้องมีการวางระบบของการจัดงานที่ดี เพื่อให้งานออกมาประสบความสำเร็จดังตั้งใจเอาไว้ ซึ่งระบบของการจัดงานอีเว้นท์ทั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนัก ระบบของการจัดงานอีเว้นท์ทั่วไป มีการวางแผนการจัดงานที่แน่นอน – การจัดงานอีเว้นท์ในแต่ละครั้งย่อมมีรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเรื่องของวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะจัดงานนั้นๆ เป็นหลัก เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่จะช่วยให้แนวทางในการจัดงานอีเว้นท์ตรงกับความต้องการมากที่สุดคือต้องมีการวางแผนการจัดงานที่แน่นอน โดยต้องศึกษาข้อมูลลักษณะของงานที่ต้องการจะจัด จากน้นก็ให้ให้ประชุมพูดคุยถึงแนวทางให้ชัดเจน ทุกคนที่ร่วมงานเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี มองกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน – การจัดงานอีเว้นท์แต่ละครั้งหลักใหญ่ใจความที่สุดคงหนีไม่พ้นว่าต้องการจัดให้ใครดู เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จำเป็นจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อที่เวลาจัดงานออกมาจะได้เข้าใจว่ามันครงกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายมากน้อยขนาดไหน กำหนดงบประมาณที่จะต้องใช้ – เรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่การทำอีเว้นท์แต่ละครั้งจำเป็นต้องให้ความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะต่อให้วางแผนออกมาดีเลิศขนาดไหนแต่ถ้าหากงบประมาณมันไม่เพียงพอหรือมันไม่ได้อย่างที่ใจต้องการก็เป็นเรื่องลำบากทีจ่ะทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่คาดเอาไว้ ระหว่างวางแผนจึงควรต้องมีการเช็คเรื่องงบประมาณอยู่ตลอดด้วยเหมือนกัน เลือกวัน เวลา สถานที่ให้เหมาะสม – การจัดงานอีเว้นท์ในแต่ละครั้ง วัน เวลา สถานที่ มักจะเป็นตัวคอยกำหนดรูปแบบของงานด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จำเป็นจะต้องเลือกวัน เวลา สถานที่ ให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้วางแผนกันในระดับต่อไปว่าควรเลือกจัดงานในลักษณะใด จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมเซ็ตงานทุกอย่างให้ดี – เมื่อวางแผนกันจนครบถ้วนแล้วก็ถึงเวลาในการจัดเตรียมความพร้อมต่างๆ ทั้งเรื่องอุปกรณ์ การเซ็ตงานต่างๆ ให้ออกมาเป็นอย่างที่วางแผนเอาไว้ ตรวจตราความเรียบร้อยตลอด- เมื่อถึงเวลางานก็พยายามทำให้งานเป็นไปอย่างที่ได้วางแผนเอาไว้ พยายามตรวจตราความเรียบร้อยให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับงานได้

Read More

ประเภทของงาน อีเว้นท์มีอะไรบ้าง

Job-Categorymcgirl

เวลาที่พูดถึงงานอีเว้นท์ทุกคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีว่านี่คืองานที่มักมีคนจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้มีการวางวัตถุประสงค์เอาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละอีเว้นท์ที่เกิดขึ้นก็จะมีเป้าหมายในการจัดงานที่แตกต่างกันออกไป ความมุ่งหวังในการจัดงานของแต่ละงานก็อาจไมได้มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันตลอด มันจึงขึ้นอยู่กับผู้จัดการอีเว้นท์ว่าต้องการให้งานออกมาในลักษณะใด แน่นอนว่าการจัดอีเว้นท์ที่ว่านี้มันก็ย่อมไปสอดคล้องกับการเลือกประเภทของงานอีเว้นท์ว่าต้องการให้งานออกมาในลักษณะใดด้วย ประเภทของงานอีเว้นท์ ประเภทนำเสนอสินค้าหรือบริการ – การจัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้เป็นการจัดงานที่เราเห็นกันค่อนข้างบ่อยที่สุด เพราะนี่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยนำเสนอสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปได้ง่ายที่สุด การจัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้ส่วนมากมักต้องการจะดึงคนให้เข้ามาสนใจงานของตนเองด้วยการจ้างดารานักร้อง ศิลปิน มาเป็นตัวชูโรงเพื่อให้งานเกิดความน่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแสได้อย่างดีด้วย การรนำเสนอซึง่ความรู้ความเข้าใจ – การจัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้มักจะเน้นเรื่องราวของการให้ความรู้แก่คนที่เข้ามารว่มงานเป็นหลัก อาจไมได้จำเป็นว่าจะต้องได้กำไรในอนาคตหรือว่าไม่ได้ผลตอบแทนอะไรกลับคืนมา เพราะสิ่งที่ผู้จัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้ต้องการมากที่สุดก็คือคนที่มีอุดมคติในลักษณะใกล้เคียงกันมาอยู่ร่วมกันแล้วนำเสนอแนวทางในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน ประเภทใช้เทคนิคพิเศษในการจัดงาน – การจัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายแต่ความน่าสนใจก็คือมักจะมีการเลือกนำเอาเทคนิคพิเศษต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานอีเว้นท์ อาทิ แสงสีเสียง, ภาพ 3 มิติ, วีดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นประเภทการจัดงานอีเว้นท์ที่จะทำให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ประเภทสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร – การจัดอีเว้นท์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะไม่เน้นเรื่องผลกไรทางด้านตัวเงินเลยแต่คนจัดงานจะมองเห็ฯถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในอนาคตได้อย่างชัดเจนที่สุด ส่วนมากแล้วมักจะเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นใหม่หรือองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแนวทางของตัวเองออกไปจากแบบเดิม การจัดอีเว้นท์ประเภทต่างๆ ก็มักจะมีแนวทางการจัดงานที่ชัดเจน ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เกิดขึ้นมาจากการวางแผน การทำการบ้านมาอย่างดีของที่จัดงานเพื่อต้องการให้งานออกมาดีที่สุด

Read More

บริษัทที่จัดงานอีเว้นท์ได้ดีที่สุด

Event-management

การที่องค์กรใดองค์หนึ่งจะเลือกจัดงานอีเว้นท์ขึ้นมาสักงาน นอกจากเรืองของแนวทางในการจัดงานที่จะต้องมีการวางแผนออกมาให้ดีที่สุดแล้ว ประเด็นสำคัญที่สุดที่จะต้องสรรหามาให้ดีที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือบริษัทที่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับจัดงานอีเว้นท์ที่อุตส่าห์คิดขึ้นมานั่นเอง การเลือกบริษัทจัดงานอีเว้นท์ที่ดีมีคุณภาพจะช่วยทำให้งานออกมาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้ นอกจากนี้ยังอาจได้รับข้อดีอะไรที่เกินกว่าจะคาดคิดด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้การจะเลือกบริษัทจัดงานอีเว้นท์ที่ดีก็จำเป็นต้องพิถีพิถันกันไม่ใช่น้อยเลย รายชื่อบริษัทที่จัดงานอีเว้นท์ได้ดีที่สุด การจะบอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีมันไม่สามารถตัดสินได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ถ้าหากมีข้อมูลที่เยอะ หลากหลาย ก็จะยิ่งช่วยให้การตัดสินใจเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วย อย่างบริษัทจัดงานอีเว้นท์ก็เช่นเดียวกัน สำหรับบางคนอาจมองว่าบริษัทนี้ดีที่สุดแต่บางคนก็สามารถมองมุมต่างได้ด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงขอคัดเหล่าบริษัทจัดงานอีเว้นท์ที่ค่อนข้างได้รับความน่าเชื่อถือและได้รับความนิยมจากกลุ่มคนใช้งานจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว 1. 365 Creation – บริษัทรับจัดงานอีเว้นท์ที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการในด้านการจัดงานอีเว้นท์ของคุณ ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ มากประสบการณ์ พร้อมด้วยทีซับพอร์ตที่จะทำให้งานอีเว้นท์ของคุณราบรื่นไปได้ด้วยดี จากคอนเซปต์การทำงานในรูปแบบ Planer for Planer ให้ความสำคัญต่อตัวลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง สามารถการันตีได้ด้วยบริษั่ทชั้นแนวหน้าของไทยที่ไว้วางใจให้จัดงาน เรียกได้ว่าต่อให้เป็นงานอีเว้นท์รูปแบบไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับ 365 Creation 2. Index Creative Village – ในเครือ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาบริษัทจัดงานอีเว้นท์ที่ไม่ใช่แค่การจัดงานแต่มันยังรวมไปถึงการช่วยสร้างแนวคิดอันสร้างสรรค์ การให้คำแนะนำที่น่าสนใจ รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์เพื่อเป็นแนวคิดให้กับคุณแล้ว นี่คือบริษัทจัดงานอีเว้นท์ที่ตอบสนองความต้องการทุกอย่างได้แบบครบวงจร เพราะบริษัทไม่ใช่แค่มีความสามารถด้านการจัดงานอีเว้นท์เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถสร้างงานที่ได้รับความไว้วางใจได้อย่างยอดเยียมที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็เคยมีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างโชกโชน จึงมั่นใจได้เลยว่าจะทำงานของคุณออกมาได้ดีที่สุดอย่างแน่นอน นี่ถือเป็น 2 บริษัทรับจัดงานอีเว้นท์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยม ความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่แล้วเมื่อนึกถึงบริษัทจัดงานอีเว้นท์ ชื่อของ […]

Read More

ความหมายของการรับจัดงานอีเว้นท์คืออะไร

Event2

เวลาที่ไปเดินตามห้างสรรพสินค้าหรือในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านมากๆ บ่อยครั้งที่มักจะเห็นการนำสินค้ามาสร้างเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเราเองก็มักจะเรียกกันจนติดปากว่ามีการจัดอีเว้นท์ แต่พอลองมองให้ลึกลงไปของคำว่าการจัดงานอีเว้นท์หลายคนอาจยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากนักว่ามันคืออะไรกันแน่ เพราะเอาเข้าจริงมันไม่ใช่แค่การนำเอาสินค้ามาสร้างกิจกรรมอย่างเดียวแต่มันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทำความเข้าใจกับคำๆ นี้อยู่ ความหมายของการรับจัดงานอีเว้นท์ ก่อนที่จะเข้าใจในความหมายของการรับจัดงานอีเว้นท์ ก็ควรที่จะเข้าใจความหมายของคำว่างานอีเว้นท์เสียก่อน หากให้อธิบายแบบที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือ งารอีเว้นท์เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดประเภทหนึ่งในลักษณะของการตลาดเชิงรุกที่ต้องการผลักตัวสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้คนเหล่านั้นเข้าใจในความต้องการที่จะสื่อสารมากขึ้นว่างานที่จัดขึ้นมาในวันนี้ต้องการสื่อถึงอะไร โดยรูปแบบของการจัดงานอีเว้นท์ก็จะมีด้วยกันหลากหลายตามแต่ว่าผู้จัดงานจะเลือกนำเอารูปแบบการจัดงานแบบไหนมาใช้ เมื่อเป็นเช่นนี้ความหมายของการรับจัดงานอีเว้นท์ก็พอจะสรุปได้ว่าเป็นลักษณะของการที่เลือกรับจัดงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งขึ้นมาเพื่อต้องการนำเสนอตามวัตถุประสงค์ของงานดังกล่าวให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดโดยวัตถุประสงค์ที่ว่าไม่ได้หมายถึงจะต้องรู้จักสินค้าหรือบริการนั้นเสมอไป บางงานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นมามีวัตถุประสงค์ในด้านอื่นๆ ก็มีหลากหลาย การรับจัดงานอีเว้นท์จึงต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของงานให้ลงตัวมากที่สุดเนื่องจากงานที่จัดออกมาจะต้องตรงกับคอนเซปต์ที่ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ด้วยเหมือนกัน หากจะว่าไปแล้วจุดประสงค์หลักของการจัดงานอีเว้นท์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือการหาวิธีการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มาเรียนรู้หรือทำความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการนำเสนอให้มากที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่รับจัดงานอีเว้นท์เองก็จำเป็นที่จะต้องพยายามเลือกจัดงานให้เข้ากับลักษณะของวัตถุประสงค์ให้มากที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน แม้การจัดงานที่แหวกแนวจะเป็นเรื่องน่าสนใจแต่หากว่าบางครั้งรูปแบบของงานที่จัดออกมามันไม่ได้ตรงกับคอนเซปต์ที่ต้องการตั้งแต่แรกการจัดงานดังกล่าวก็อาจไม่ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยเหมือนกัน ตรงจุดนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจให้มากที่สุด

Read More